Het gesprek
Mijn innerlijke stem is de belangrijkste raadgever in het contact en de vragen die ik stel. Vertrouwen en respect zijn vanzelfsprekend voor mij,
waardoor er een openhartig gesprek mogelijk is. Vanuit dit vertrouwen ga ik een verhelderende confrontatie niet uit de weg.


De technieken die ik gebruik
De technieken van NLP en Time Line therapy zorgen voor bewustwording van vaste patronen en bieden helende inzichten. Deze interventies
werken onder andere doordat oude pijn aangekeken wordt, er de nodige lering uit gehaald wordt om het vervolgens los te kunnen laten.
Je hoeft de emoties niet opnieuw te ervaren en het gaat razendsnel, omdat het onbewuste dat ook is. Hypnose helpt om de effecten te verdiepen.

 
Hoe
Bij Time Line therapy en hypnose ga je niet in een volledige trance. Maar in een lichte vorm hiervan. Dit is een toestand, die we allemaal wel eens
ervaren of ooit ervaren hebben. Namelijk als we heel ontspannen zijn. In deze ontspannen toestand zijn we gemakkelijker in contact
met ons onbewustzijn. Dan kunnen we hiernaar kijken en de verbinding maken tussen het onbewuste weten en het bewuste denken.
Het onbewuste heeft namelijk alle antwoorden op onze vragen en weet wat het beste is voor ons. Zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid.
Het heeft een blauwdruk van wat voor ons de optimale fysieke toestand is en slaat al onze herinneringen op. Zowel de pijnlijke als de vrolijke.
Als er een pijnlijke herinnering verwerkt dient te worden, geeft het ons hints. Maar als we ons daar niet bewust van zijn en er niet naar
kijken of luisteren, komen we keer op keer in een vervelende situatie terecht of worden we ziek.


Waarom
Onder invloed van de wereld om je heen en je denken hierover, kun je gespannen raken en te veel gefocust op de ander. Het heldere contact
met je onbewustzijn gaat verloren en je wordt je niet bewust van belangrijke signalen. Hierdoor blijft oude pijn in de weg zitten, wat schadelijk is
voor je welzijn. Door dit contact te herstellen en de emotionele blokkades op te ruimen, kun je bewust gaan leven vanuit je innerlijke weten
en zelf aan het stuur gaan zitten.


"Wanneer je je meer bewust wordt van alles wat zich in jou afspeelt,
kun je in contact komen met je eigen innerlijke kracht,
om van daaruit te gaan leven."


- Happinez -